Програми

Згідно з вимогами Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”,  Постанови Кабінету Міністрів України № 1187  від 30.12. 2015 року  „Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” Київський національний університет імені Тараса Шевченка має ліцензію Міністерства освіти і науки України  № 636455 серія АЕ від 09.06.2015 р. на надання освітніх послуг.

Навчально-науковим центром радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка  розроблено програми підвищення кваліфікації „Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії”  для ліцензіатів, які використовують джерела іонізуючого випромінювання у різних сферах діяльності (медицина, промисловість, наука, митна служба, працюють з радіоактивними відходами, тощо). Саме тому, варіативність блоків забезпечує профільність підготовки та її якість.

Підвищення рівня культури безпеки сприятиме попередженню радіаційних аварій у промисловості та медицині, з огляду на те, що обізнаність посадових осіб та персоналу з питань радіаційної безпеки є необхідною передумовою забезпечення дотримання вимог з радіаційної безпеки.

До процесу підвищення кваліфікації  окрім професорсько-викладацького складу університету, залучаються найкращі фахівці та науковці, у більшості доктори наук, з Міністерства охорони здоров’я, НАМН України, РНБО, Національного інституту стратегічних досліджень при Призидентові України, Асоціації радіологів України, тощо.

Програми підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки узгоджені з
Державною інспекцією ядерного регулювання України
Міністерством охорони здоров’я України

Навчання та перевірка знань з радіаційної безпеки проводиться дистанційно за допомогою дистанційних технологій.

Після завершення навчання та складання заліку ліцензіатам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Навчання слухачів проводиться за умови укладення договорів та актів виконаних робіт між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та відповідними організаціями, установами, підприємствами. Оплата навчання проводиться за безготівковим розрахунком.