Програма. Медична фізика – 2012

English

 

Шановні доповідачі при підготовці Вашої доповіді просимо жорстко дотримуватись регламенту.

Дякуємо за розуміння!

Програма семінару

Тематика  семінару.

Секція 1. Підготовка медичних фізиків вищими навчальними закладами.
—  Навчальні програми.
—  Клінічна практика.
—  Підвищення кваліфікації.

Секція 2. Нормативно-правові аспекти супроводження  використання ДІВ у сфері охорони здоров’я.
—  Імплементація міжнародних вимог в національне  законодавство.
—  Вдосконалення адміністративно-правового регулювання поводження з джерелами іонізуючого випромінювання у медицині.

Секція 3. Інноваційні технології в медицині.
—  Променева діагностика.
—  Радіотерапія.
—  Ядерна медицина.
—  Фундаментальні дослідження.

 

Секція 4. Радіаційна безпека.
—  Забезпечення та контроль якості в радіології.
—  Радіотерапевтичні ризики та радіаційні аварії в радіології.
—  Організація  та управління радіаційною безпекою.