Програма

 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Навчально-науковий центр радіаційної безпеки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Шведський регулюючий орган з радіаційної безпеки (SSM)

І міжнародний семінар „Медична фізика – сучасний стан, проблеми,
шляхи розвитку. Новітні технології”
02 – 03 червня, 2011
Київ

ПРОГРАМА

02 червня 2011, четвер

08:00 – 09:00 Реєстрація

09:00 – 09:40 Відкриття заходу

09:00 – 09:40 Відкриття: Губерський Леонід Васильович, Ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Підписання Меморандуму про співробітництво з Державною інспекцією ядерного регулювання України
Привітання: Миколайчук Олена Анатоліївна, Голова, Державна інспекція ядерного регулювання України;
Гунілла Хеллстром, Шведський регулюючий орган (SSM), Швеція;

09:40 – 11:00 Секція 1: Формування вищими навчальними закладами програм, за якими здійснюється підготовка фахівців з медичної фізики за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Модератор: Асламова Людмила Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Директор ННЦ радіаційної безпеки, Україна
09:40 – 09:45 Вступне слово модератора
09:45 – 10:00 Розширена концепція спеціальності „медична фізика”, Булавін Леонід Анатолійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
10:00 – 10:15 Використання особливостей напрямку підготовки „прикладна фізика” для ефективної підготовки фахівців із медичної фізики, Кононов Михайло Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
10:15 – 10:30 Викладання дисципліни „медична фізика” в медичних університетах України, Чалий Олександр Васильович, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Україна
10:30 – 10:45 Підготовка фахівців з медичної фізики у харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Баранник Євген Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
10:45 – 11:00 Загальна дискусія
11:00 – 11:25 Перерва
11:25 – 15:00 Секція 2: Шляхи розвитку медичної фізики в країнах ЕС та пострадянського простору
Модератор: Черняєв Олександр Петрович, Проректор МДУ імені
М.В. Ломоносова, Росія
11:25 – 11:30 Вступне слово модератора
11:30 – 12:05 Медичний фізик в директиві Європейського товариства з атомної енергії (EURATOM), Гунілла Хеллстром, Шведський регулюючий орган (SSM), Швеція
12:05 – 12:40 Досвід Литви в навчанні та підготовці медичних фізиків, Діана Аделайне, Каунаський технологічний університет, Литва
12:40 – 13:40 Перерва на обід Постерна секція
13:40 – 13:45 Вступне слово модератора
13:45 – 14:15 Навчання та підготовка медичних фізиків в Болгарії, Дімітрова Тодорка, Пловдієвський університет ім. П. Хілендарскі, Болгарія
14:15 – 14:35 Стан та перспективи розвитку медичної фізики в Росії, Черняєв Олександр Петрович, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Росія
14:35 – 15:00 Загальна дискусія
15:00 – 15:20 Перерва
15:20 – 16:10 Секція 3: Підвищення кваліфікації фахівців, які виконують функції медичних фізиків
Модератор: Макаровська Ольга Анатоліївна, Заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України, Україна
15:20 – 15:25 Вступне слово модератора
15:25 – 15:55 Роль медичного фізика в сучасній радіології, Пилипенко Микола Іванович, Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України, Україна
15:55 – 16:10 Забезпечення якості підвищення кваліфікації фахівців з питань радіаційної безпеки, Асламова Людмила Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ радіаційної безпеки, Україна
16:10 – 16:30 Секція 4: Вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення новітніх технологій в медицині послугами медичних фізиків
Модератор: Макаровська Ольга Анатоліївна, Заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України, Україна
16:10 – 16:15 Вступне слово модератора
16:15 – 16:30 Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин у сфері медичної фізики, Сесемко Аркадій Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
16:30 – 17:00 Загальна дискусія

03 червня 2011, п’ятниця

09:00 – 11:00 Секція 5: Завдання медичного фізика щодо забезпечення радіаційного захисту пацієнтів
Модератор: Діана Аделайне, Каунаський технологічний Університет, Литва
09:00 – 09:05 Вступне слово модератора
09:05 – 09:40 Організація контролю якості обладнання для променевої терапії,
Тарутін Ігор Германович, РНПЦ онкології та медичної радіології
ім. М.М. Олександрова, Білорусь
09:40 – 10:10 Завдання медичного фізика щодо забезпечення радіаційного захисту пацієнтів, Кириченко Людмила Валеріївна, Північна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України, Україна
10:10 – 10:25 Концепція ймовірнісного аналізу безпеки пацієнтів у променевій терапії Лучковський Сергій Миколайович, Філія „Кібер Клініка Спіженка”, Україна
10:25 – 10:40 Культура безпеки як новий базисний принцип управління радіаційною безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання у медичній практиці, Скалецький Юрій Миколайович, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна
10:40 – 11:00 Загальна дискусія
11:00 – 11:20 Перерва
11:20 – 16:00 Секція 6: Просування новітніх технологій на ринку медичних послуг
Модератор: Григорук Валерій Іванович, Проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
11:20 – 11:25 Вступне слово модератора
11:25 – 11:45 Планування конформної променевої терапії з врахуванням толерантності нормальних тканин по критеріям гістограм доза-об’єм, Чорнай Ганна Юріївна, ЛІСОД “Лікарня Сучасної Онкологічної Допомоги”, Україна
11:45 – 12:05 Позитронно-емісійна томографія в онкології, Москалець Олександр Іванович, Київський міський клінічний онкологічний центр, Україна
12:05 – 12:25 Зниження експозиційної дози при цифровому флюорографічному скрінінгу, Мірошниченко Сергій Іванович, ВАТ „НВО Телеоптик” , Україна
12:25 – 12:40 Формування 3D зображень в цифрових рентгенівських комплексах, Невгасимий Андрій Олександрович, ВАТ „НВО Телеоптик”, Україна
12:40 – 13:00 Структурна біологія тканини в світлі синхротронного випромінювання електронних прискорювачів, Вазіна Альвіна Андріївна, Установа РАН Інститут теоретичної та експериментальної біофізики РАН, Росія
13:00 – 14:00 Перерва на обід Постерна секція
14:00 – 14:15 Прискорена керована деактивація реакторного ізотопу Cs-137 в біологічних комірках, Висоцький Володимир Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
14:15 – 14:30 Фундаментальні та прикладні проблеми медичної фізики, що досліджуються в ННЦ „Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Мартинюк Віктор Семенович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
14:30 – 14:45 Нові фізичні методи ультразвукової візуалізації, Товстяк Володимир Васильович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
14:45 – 15:00 Тканинноеквівалентна дозиметрія для ядерної медицини, Маслюк Володимир Трохимович, Інститут електронної фізики НАНУ, Україна
15:00 – 15:45 Загальна дискусія. Обговорення пропозицій. Заключні підсумки