Співробітниками Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у березні 2024 року проведено курси підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки

З 11 по 18 березня 2024 року співробітниками Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено перші у 2024 році курси підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» для слухачів із різних регіонів України.

Курси охоплювали вивчення слухачами матеріалу щодо особливостей: при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині й інших галузях. Слухачами стали 57 спеціалістів  сфери використання ядерної енергії із різних регіонів України.

Навчання й перевірку знань було проведено відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року    № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Широке використання джерел іонізуючого випромінювання в науці, промисловості, енергетиці, медицині потребує достатньо ефективного захисту людей, які під час виконання своєї професійної діяльності знаходяться в сфері впливу іонізуючого випромінювання.

Маючи у своєму розпорядженні компетентний  персонал, партнерські стосунки з провідними вітчизняними, міжнародними організаціями і спеціалістами в галузі радіаційної безпеки та використовуючи кращий світовий досвід, акумульований в нормах безпеки МАГАТЕ, Міжнародної комісії з радіологічного захисту, інших міжнародних організацій, Навчально-науковий центр радіаційної безпеки КНУ імені Тараса Шевченка зарекомендував себе як надійний постачальник послуг із забезпечення радіаційної безпеки.

Вітаємо наших відмінників!

  • Соловйов Олександр Олександрович – медичний директор,

ТОВ «Доктор Філін»

  • Мартиненко Юрій Іванович – директор, лікар-акушер-гінеколог,

КНП Білопільської міської ради «Білопільська міська лікарня»

Слухачі курсів підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» у відгуках відзначили, що навчання із застосуванням дистанційних технологій за відносно короткий час дає можливість здобути додаткові знання з новітніх досягнень у галузі радіаційної безпеки, які можуть бути використані при вирішенні комплексу завдань, пов’язаних зі зменшенням ризиків виникнення аварійних ситуацій і нещасних випадків на радіаційно небезпечних об’єктах, оскільки робота з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання несе потенційну загрозу, як здоров’ю, так і життю персоналу.

Слухачі звернули увагу, як на актуальність та відповідність програми навчання освітнім потребам фахівців сфери використання ядерної енергії, так і на лекційний матеріал, поданий високо-кваліфікованими викладачами. Матеріал лекцій розроблений таким чином, щоб актуалізувати, поглибити та розширити у слухачів базу знань і навичок з радіаційної безпеки, оскільки виклики радіаційної небезпеки, що існують сьогодні в умовах воєнного стану, вимагають високої компетентності, відповідальності фахівців, готовності до комплексного підходу при розв’язанні проблем захисту людини та довкілля.

Директорка ННЦРБ КНУ                                          Людмила АСЛАМОВА