Вітаємо!

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки вітає Заболотного Михайла Аполлінарійовича, провідного інженера, кандидата фізико-математичних наук, із відзначенням Подякою Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка – за  сумлінну працю в Університеті та з нагоди святкування Дня науки.

Заболотний М.А. працює в Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка з 1970 року на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідуючим наукової лабораторії “Радіаційної фізики” фізичного факультету; провідним інженером ННЦ РБ.

Основні напрямки наукових досліджень – визначення закономірностей генерації та транспорту нерівноважних носіїв зарядів в органічних наноструктурах, розробка технологій сенсибілізації протипухлинних препаратів за допомогою радіаційного опромінення та новітніх методів неруйнівного контролю керамічних броньових модулів при використанні рентгенівського опромінення.

Заболотним М.А. було підготовлено 23 нові лекції, керівник 14 магістерських дипломних робіт на фізичному факультеті.

Автор 317 наукових праць, має 21 авторське свідоцтво, дві монографії.

 

Директор ННЦ РБ,                   Людмила АСЛАМОВА