Проведено дистанційне навчання з радіаційної безпеки

     Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно провів з 15 по 19 березня 2021 р. дистанційне навчання та перевірку знань з курсу «Радіаційна безпека при здійснені окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії»

      Слухачами були 40 фахівців з усіх регіонів держави, які працюють у різних сферах використання ядерної енергії – виробництво, використання джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів.

      Під час активного професійного спілкування лекторів та слухачів обговорювалися питання радіаційної безпеки в сфері використання ядерної енергії. Враховуючи, що саме медичне опромінення,  використовується для встановлення чи підтвердження діагнозу на COVID-19, проводився порівняльний аналіз використання комп’ютерної томографії грудної клітини та інших новітніх діагностичних процедур. Зацікавленість та жваве обговорення викликали питання системи управління якості, впровадження культури безпеки при виробництві, перевезенні, використанні джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами.

Щиро вітаємо відмінників:  Крижановську Дар’ю Андріївну з ТОВ «Сквадра» та Шаповала Юрія Івановича з КНП «Клінічна лікарня №5» Сумської міської ради.

      Позитивні відгуки слухачів свідчать про високу результативність курсу підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії», який проводиться з використанням дистанційних технологій за погодженою з Держатомрегулювання України програмою, що спрямована на поглиблення  теоретичних знань і вдосконалення практичних навичок та умінь, необхідних для забезпечення радіаційної безпеки населення і персоналу підприємств відповідно до функціонально-посадових обов’язків. Слухачі відзначили високий рівень і якість проведеного навчання, навчально-методичних матеріалів, компетентність лекторів – представників Держатомрегулювання, науковців, викладачів-практиків тощо.

                  Л. І. Асламова, директор ННЦ радіаційної безпеки