Заболотний Михайло Аполлінарійович

Заболотний Михайло Аполлінарійович,  обіймає посаду – провідний інженер, fedcba137@ukr.net.

Освіта: кандидат фізико-математичних наук, вчене звання – старший науковий співробітник в галузі теоретичної фізики. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет за спеціальністю “Теоретична фізика”.

Педагогічний стаж – 13 років: проведення лекційних та практичних занять з загальної фізики в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; проведення лекційних занять і керівництво бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами студентів кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Є автором 257 наукових публікацій, 2 монографій та 35 патентів і авторських свідоцтв.

Коло наукових інтересів: фізико хімічні закономірності розробки новітніх функціональних матеріалів з конструкційними неоднорідностями; розробка адаптованих методів неруйнівного контролю з використанням радіаційного опромінення для визначення відповідності захисних покриттів з композитних керамічних матеріалів ТУ; розробка новітніх радіаціних методів сенсибілізації водорозчинних протипухлинних лікарських препаратів з метою підвищення їхньої терапевтичної ефективності.