ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ

Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка в сфері управління якості

Маючи в своєму розпорядженні компетентний  персонал, партнерські стосунки з провідними вітчизняними, міжнародними організаціями та спеціалістами в галузі радіаційної безпеки та використовуючи кращий світовий досвід, акумульований в нормах безпеки МАГАТЕ, Міжнародної комісії з радіологічного захисту (ICRP), інших міжнародних організацій ми прагнемо зміцнити свою позицію як надійного постачальника послуг із забезпечення радіаційної безпеки.

Наша мета виконання робіт з найвищою якістю, що перевищує очікування  клієнтів, з урахуванням інтересів суспільства.

Політика відповідає цілям і контексту організації, підтримує стратегічний напрямок та створює основу  щодо встановлення цілей в області якості.

Основні принципи політики в сфері якості:
• відповідність Системи Менеджменту Якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в інтеграції із загальною системою менеджменту;
• постійне поліпшення якості наших послуг;
• безперервне вдосконалення управління Навчально-науковим центром радіаційної безпеки із застосуванням кращих світових практик на основі оцінки ключових показників діяльності;
• освоєння нових, вдосконалення існуючих технологій та методів управління діяльністю, спрямованою  на зниження негативного впливу на навколишнє середовище;
• постійне підвищення професійного рівня і мотивації персоналу;
• створення атмосфери довіри і підтримки відкритих взаємин для максимальної участі співробітників в процесах управління якістю;
• систематичний аналіз, оцінка і дії щодо підвищення результативності Системи Менеджменту Якості.

Вище керівництво забезпечує виконання всіх застосованих вимог.

Для того щоб виконати ці зобов’язання, керівництво Навчально-наукового центру радіаційної безпеки бере на себе відповідальність в процесі управління та надає пріоритетної уваги питанням якості, забезпечує співробітників, які відповідальні за якість продукції і послуг, необхідними ресурсами.

Керівники Центру є лідерами і гарантами виконання вимог міжнародного стандарту  ISO  9001: 2015.   Політика в області якості поширюється на всі сфери діяльності, регулярно переглядається, доводиться до  відома  всіх  співробітників  і зацікавлених сторін та обов’язкова  для виконання в установі.

Втілення в життя даної Політики – основа нашого сталого розвитку.