Ліцензування

Держатомрегулювання надає інформацію для загального користування:

1) Перелік термінів та визначень, що застосовуються у вітчизняному законодавстві у сфері використання ядерної енергії;

2) Перелік нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, розроблених органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

3) Перелік нормативних документів колишнього СРСР, що застосовуються у сфері використання ядерної енергії.

 

Нормативно-правові акти з pегулювання безпеки ДІВ на сайті Держатомрегулювання України

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

Закон України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії (з внесеними змінами Закон України від 11.02.2010 № 1874 VI).

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ДСП 6.177-2005-09-02), затверджені наказом МОЗ від 02.02.2005, зареєстровані Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832.

Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98), затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 р. № 125, зареєстровано Мін’юстом 17 грудня 2002 р. за № 978/7266 «Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання».

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 р. № 15. “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 625 із змінами 15.03.06 р. № 284 “Про затвердження порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії”. Із змінами внесеними Постановами КМУ.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2756- VІ, розділ VIII, ст. 240.

Наказ Держатомрегулювання від 01.07.2010 № 84, зареєстрований в Мін’юсті від 20.08.2010 за № 718/18013 «Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії».

Наказ Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстрований в Мін’юсті від 29.08.2012 за № 1453/21765 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Наказ Держатомрегулювання від 28.12.2012 № 256, зареєстрований в Мін’юсті від 22.01.2013 за № 170/22702 «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Наказ Держатомрегулювання від 05.08.2013 № 83, зареєстрований в Мін’юсті від 21.08.2013 за № 1442/23974 «Про затвердження Правил з радіаційної безпеки прискорювачів електронів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки».

Наказ Держатомрегулювання від 03.12.2013 № 138, зареєстрований в Мін’юсті від 17.13.2013 за № 2148/24680 «Про затвердження Переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування».

Наказ Держатомрегулювання від 30.12.2013  № 149, зареєстрований в Мін’юсті від 14.01.2014 за № 55/24832 «Про затвердження Змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».