Проведено у жовтні курси з радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання

У 2023-2024 навчальному році співробітниками Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено чергові курси підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» для слухачів із різних регіонів України.

Навчання  відбулося з 16 по 20 жовтня 2023 року. Курси охоплювали вивчення слухачами матеріалу щодо особливостей: при перевезенні радіоактивних матеріалів, при роботі з радіоактивними відходами, при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині й інших галузях. Слухачами стали 78 спеціалістів  сфери використання ядерної енергії із різних регіонів України.

Навчання й перевірку знань було проведено відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року    № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

 Широке використання джерел іонізуючого випромінювання в науці, промисловості, енергетиці, медицині потребує достатньо ефективного захисту людей, які під час виконання своєї професійної діяльності знаходяться в сфері впливу іонізуючих випромінювань.

Вітаємо наших відмінників!

  • Давидова  Любов Данилівна завідувач складом радіоізотопної продукції та Дєдков Микола Прокопович – начальник транспортно-диспетчерського відділу, Державне підприємство “УДВП Ізотоп”.
  • Лінчевська Наталія Геннадіївна – лікар-рентгенолог, КНП “Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського” Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.
  • Ухань Анатолій Васильович – рентгенолаборант, КНП “Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня” Корсунь-Шевченківської міської ради.
  • Оксютич Ярослав Іванович – інженер з ремонту та налагодження, ТОВ “Ксенко”.
  • Ткач Юлія Анатоліївна – інженер-радіолог, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”.
  • Майборода Сергій Маркович – інженер-радіолог, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» у відгуках відзначили, що навчання із застосуванням дистанційних технологій за відносно короткий час дає можливість здобути додаткові знання з новітніх досягнень у галузі радіаційної безпеки, які можуть бути використані при вирішенні комплексу завдань, пов’язаних зі зменшенням ризиків виникнення аварійних ситуацій і нещасних випадків на радіаційно небезпечних об’єктах, оскільки робота з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання несе потенційну загрозу, як здоров’ю, так і життю персоналу.

Слухачі звернули увагу, як на актуальність та відповідність програми навчання освітнім потребам фахівців сфери використання ядерної енергії, так і на лекційний матеріал, поданий високо-кваліфікованими викладачами. Матеріал лекцій розроблений таким чином, щоб актуалізувати, поглибити та розширити у слухачів базу знань і навичок з радіаційної безпеки, оскільки виклики радіаційної небезпеки, що існують сьогодні в умовах воєнного стану, вимагають високої компетентності, відповідальності фахівців, готовності до комплексного підходу при розв’язанні проблем захисту людини та довкілля.

Директорка ННЦРБ КНУ                                          Людмила АСЛАМОВА