Проведено у 2023 році перші курси підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки

Співробітниками Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено перші у 2023 році курси підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» для слухачів із різних регіонів України.

Заняття відбувалися з 13 по 17 лютого 2023 року. Курси охоплювали вивчення слухачами матеріалу за такими напрямами, як перевезення радіоактивних матеріалів та особливості використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині й інших галузях. Слухачами стали 80 спеціалістів із різних регіонів України.

Навчання й перевірка знань відбувалися відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року    № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Директорка Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Людмила Асламова наголосила на важливості оновлення знань у сфері радіаційної безпеки із огляду на повномасштабні воєнні дії в Україні: «У такий складний для України час радіаційна безпека залишається однією зі стратегічних складових національної безпеки держави. Працівники у сфері ядерної та радіаційної безпеки намагаються утримувати позиції та виборювати безпечне майбутнє для наших нащадків, оскільки ситуація склалася таким чином, що сьогодні увесь світ опинився в умовах ядерної загрози. Тому важливо знати та дотримуватися вимог законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки».

Лектори курсів підвищення кваліфікації із радіаційної безпеки є науковці, викладачі-практики й представники Держатомрегулювання України. Усі доповідачі – професіонали зі значним досвідом практичної роботи.

Вітаємо наших відмінників!

  • Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова: Ільюшенко Олег Юрійович, інженер-радіолог I категорії та Колесник Сергій Петрович, провідний інженер-радіолог.
  • Батрак Аркадій Вікторович – інженер з налагодження й випробувань, ТОВ “Фармєдіс”.
  • Сендзюк Дмитро Миколайович – директор, ТОВ “Легіон-Авто 2000”.

 За словами організаторів курсів підвищення кваліфікації, слухачі позитивно оцінили високий рівень організації процесу підвищення кваліфікації із застосуванням дистанційних технологій. Значну частину групи склали медичні працівники, адже використання іонізуючого випромінювання в медицині неухильно збільшується.

Слухачі висловили задоволення максимальною наближеністю лекційного матеріалу до потреб слухачів та набутими знаннями, що конче необхідні як в умовах воєнного стану, так і у повсякденній практиці.

 

Директорка ННЦРБ КНУ                              Людмила Асламова