З 19 по 23 грудня 2022 року проведено курси підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії».

Співробітниками Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено чергові курси підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії».

 

Заняття відбувалися з 19 по 23 грудня 2022 року. Курси охоплювали вивчення слухачами матеріалу за такими напрямами, як особливості використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині й інших галузях. Слухачами стали 23 фахівці сфери використання ядерної енергії, у тому числі 21 співробітник Університету.

Слухачі опанували курс «Радіаційна безпека при  здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» з обсягом навчального часу 50 годин відповідно до професійної (сертифікатної) програми. Підвищення кваліфікації здійснено з використанням технологій дистанційного навчання.

Метою курсів підвищення кваліфікації є підготовка спеціалістів, які володіють знаннями, досвідом та навичками в галузі забезпечення радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання, перевезенні радіоактивних матеріалів та роботі з радіоактивними відходами.

Навчання й перевірка знань відбувалися відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Відповідно до програми підвищення кваліфікації слухачі підвищили свої компетентності з наступних питань:

 • вимоги законодавства в сфері використання ядерної енергії;
 • норми, правила, стандарти з радіаційної безпеки;
 • забезпечення мінімізації впливу іонізуючого випромінювання на персонал, пацієнтів, навколишнє середовище;
 • вимоги радіаційної безпеки, забезпечення радіаційного захисту та запобігання радіаційним аваріям на робочому місці.

Вітаємо наших відмінників!

Відмінниками стали співробітники Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 • Омельченко Алла Миколаївна – інженер;
 • Яковенко Олексій Михайлович – молодший науковий співробітник;
 • Тимошенко Мар’яна Вікторівна – провідний інженер;
 • Андрушко Людмила Миколаївна – провідний фізіолог;
 • Безшийко Олег Анатолійович – доцент;
 • Бункевич Олексій Леонідович – провідний інженер;
 • Гомон Олена Олександрівна – інженер 2 категорії;
 • Калініченко Дмитро Володимирович – стажист- дослідник;
 • Онанко Анатолій Петрович – старший науковий співробітник;
 • Подуст Галина Петрівна – провідний інженер;
 • Роїк Олександр Сергійович – професор.

 

 

Директор ННЦРБ КНУ            Людмила Асламова