Навчально-науковим центром радіаційної безпеки проведено курси підвищення кваліфікації із радіаційної безпеки

Співробітники Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка провели курси підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» для слухачів із різних регіонів України.

 

 

Заняття відбулися з 27 червня по 01 липня 2022 року. Курси охоплювали вивчення слухачами матеріалу за такими напрямами, як робота з радіоактивними матеріалами та особливості використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині й інших галузях. Слухачами стали майже 70 спеціалістів із різних регіонів України.

Навчання й перевірка знань відбувалися, відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії». Директорка Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Людмила Асламова привітала учасників курсів із підвищення кваліфікації й наголосила на важливості оновлення подібних знань із огляду на повномасштабні воєнні дії в Україні: «У складний для нашої держави час радіаційна безпека залишається однією зі стратегічних складових національної безпеки держави. Під час воєнних дій дотримання вимог законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки перебуває в умовах постійних загроз та викликів, тому для фахівців важливо розуміти алгоритм дій у разі різних надзвичайних ситуацій, наприклад, під час радіаційної аварії. Саме в цьому контексті планувались заняття для ефективного їх проведення, відповідно до мети та очікуваних результатів».

Лекторами курсів підвищення кваліфікації із радіаційної безпеки виступили науковці, викладачі-практики й представники Держатомрегулювання України. Усі доповідачі – професіонали зі значним досвідом практичної роботи.

За результатами складання заліку, відмінниками навчання стали такі слухачі:

  • Василь Бурба – електромеханік з ремонту і технічного обслуговування рентгенівського обладнання, ФОП Заровський Микола Іванович;
  • Людмила Пономаренко – головний експерт з дорогоцінних металів відділу експертизи цінностей, Національний банк України.

За словами організаторів курсів підвищення кваліфікації, слухачі позитивно оцінили високий рівень організації процесу підвищення кваліфікації із застосуванням дистанційних технологій. Значну частину групи склали медичні працівники, адже використання іонізуючого випромінювання в медицині неухильно збільшується. Слухачі відзначили:

  • максимальну наближеність лекційного матеріалу до потреб слухачів;
  • насиченість матеріалу не лише новою інформацією, а й прикладами, що сприяє обміну досвідом, розвитку власних підходів та оцінок вирішення професійних ситуацій, з метою запобігання радіаційним аваріям.

 

Директорка ННЦРБ КНУ                                  Людмила Асламова