Знання із радіаційної безпеки підвищують національну безпеку держави

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно провів підвищення кваліфікації й перевірку знань із курсу «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії». В умовах воєнного стану ННЦ радіаційної безпеки КНУ імені Тараса Шевченка єдиний в Україні, який мав можливість провести з 25 по 29 квітня 2022 року навчання та перевірку знань за такими напрямами: виробництво, використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів.

Навчання й перевірку знань було організовано та проведено відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії». Як пояснила директорка ННЦ радіаційної безпеки Людмила Асламова: «Радіаційна безпека є однією з важливих складових національної безпеки держави, особливо за умов ведення бойових дій. Тематичні заняття укладалися так, щоб покращити безпеку радіаційно-небезпечних об’єктів нашої держави завдяки підвищенню фахової компетентності персоналу й посадовців, які відповідають за дотримання вимог законодавства, норм, правил і стандартів із радіаційної безпеки».

Підвищення кваліфікації на базі ННЦ радіаційної безпеки КНУ імені Тараса Шевченка пройшли 23 фахівці, які в 5 регіонах України працюють у різних сферах використання ядерної енергії. Лекторами виступили науковці, викладачі-практики й представники Держатомрегулювання.

Відмінниками курсів із підвищення кваліфікації із радіаційної безпеки цього разу стали:

  • Ірина Новерко – завідувачка відділення радіонуклідної діагностики, ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;
  • Михайло Дидюк – інженер із ремонту й налагодження, ТОВ «Ксенко»;
  • Євген Дереза – інженер із ремонту й налагодження, ТОВ «Ксенко».

Слухачі курсу із підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» відзначили, що організовані ННЦ радіаційної безпеки КНУ імені Тараса Шевченка сприяють постійному розвиткові необхідних компетентностей; дозволяють успішно здійснювати професійну діяльність в інноваційному середовищі; чудова команда лекторів забезпечує передачу актуальних знань і навичок у галузі нормативного, організаційного й технічного забезпечення радіаційної безпеки, а також знаходити відповіді на актуальні питання з радіаційної безпеки, що виникають у професійній діяльності слухачів.

Людмила АСЛАМОВА, директорка ННЦ радіаційної безпеки