Дикан Ірина Миколаївна

Дикан Ірина Миколаївна

Директор Державної установи “Науково-практичний центр ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”.

Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук,  професор, лауреат державної премії України.

Автор 142 наукових праць, з яких: 86 статей, 2 монографії, 1 підручник, отримано 5 патентів на винахід. Підготувала 5 докторів і 7 кандидатів медичних наук.