Курси підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки

У 2023-2024 навчальному році співробітниками Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено перші курси підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» для слухачів із різних регіонів України.

Навчання  відбулося з 04 по 11 вересня 2023 року. Курси охоплювали вивчення слухачами матеріалу щодо особливостей: при перевезенні радіоактивних матеріалів, при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині й інших галузях. Слухачами стали 91 спеціаліст  сфери використання ядерної енергії із різних регіонів України.

Навчання й перевірку знань було проведено відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року    № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

 З кожним роком відсоток слухачів – медичних працівників збільшується, оскільки використання іонізуючого випромінювання в медицині неухильно зростає, що має очевидні переваги для здоров’я населення завдяки вдосконаленню діагностичних та лікувальних технологій, але це також підвищує відповідальність медичних фахівців у дотриманні вимог законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, особливо в умовах воєнних дій, постійних загроз та викликів.

Вітаємо наших відмінників!

  • Білошапка Микола Миколайович  – ТОВ “Якобз Дау Егбертс Україна”, керівник з обслуговування обладнання та впровадження проектів;
  • Дітківський Ігор Олександрович – Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України”, завідувач відділення рентгенендоваскулярних методів лікування вроджених та набутих вад серця;
  • Ненцинська Тетяна Петрівна – Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України”, старша медична сестра;
  • Куркевич Іванна Сергіївна – Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України”, сестра медична операційна;
  • Караман Віталій Михайлович – Національний банк України, начальник відділу експертизи цінностей Державної скарбниці України.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» у відгуках відзначили, що навчання із застосуванням дистанційних технологій за відносно короткий час дає можливість здобути додаткові знання з новітніх досягнень у галузі радіаційної безпеки, які можуть бути використані при вирішенні комплексу завдань, пов’язаних зі зменшенням ризиків виникнення аварійних ситуацій і нещасних випадків на радіаційно небезпечних об’єктах, оскільки робота з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання несе потенційну загрозу, як здоров’ю, так і життю персоналу.

Слухачі звернули увагу, як на актуальність та відповідність програми навчання освітнім потребам фахівців сфери використання ядерної енергії, так і на лекційний матеріал, поданий високо-кваліфікованими викладачами. Матеріал лекцій розроблений таким чином, щоб актуалізувати, поглибити та розширити у слухачів базу знань і навичок з радіаційної безпеки, оскільки виклики радіаційної небезпеки, що існують сьогодні в умовах воєнного стану, вимагають високої компетентності, відповідальності фахівців, готовності до комплексного підходу при розв’язанні проблем захисту людини та довкілля.

Директорка ННЦРБ КНУ                                          Людмила АСЛАМОВА