У травні 2023 року проведено курси з радіаційної безпеки для 87 спеціалістів в сфері радіаційної безпеки

Співробітниками Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у травні проведено чергові курси підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» для слухачів із різних регіонів України.

Заняття відбувалися з 15 по 19 травня 2023 року. Курси охоплювали вивчення слухачами матеріалу за такими напрямами як особливості використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині й інших галузях, а також радіаційна безпека при перевезені радіоактивних матеріалів. Слухачами стали 87 спеціалістів із різних регіонів України.

Навчання й перевірка знань відбувалися відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року    № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Під час воєнних дій дотримання вимог законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки перебуває в умовах постійних загроз та викликів, тому для фахівців важливо розуміти алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, наприклад, під час радіаційної аварії. Саме з цього погляду планувались заняття для ефективного їх проведення, відповідно до мети та очікуваних результатів.

Значну частину групи склали медичні працівники, адже використання іонізуючого випромінювання в медицині неухильно збільшується, що має очевидні переваги для здоров’я населення завдяки вдосконаленню діагностичних та лікувальних технологій.

Вітаємо наших відмінників!

 1. Багацький Олександр Олександрович – провідний інженер-радіолог, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
 2. Антоненко Сергій Сергійович – завідуючий інженер-радіохімік блоку синтезу РФП, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”
 3. Чурікова Наталія Яківна – зав. відділенням, лікар з радіонуклідної діагностики відділення радіоізотопної діагностики, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”
 4. Щербак Наталія Вікторівна – рентгенолаборант відділення променевої діагностики, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”
 5. Демчук Наталія Петрівна – сестра медична відділення відкритих ізотопів, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”
 6. Дернова Ілона Володимирівна – сестра медична відділення відкритих ізотопів, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”
 7. Меркотун Всеволод Костянтинович – завідувач інженер-радіохімік відділу контролю якості ЦЯМ, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”
 8. Гайченя Оксана Олексіївна – сестра медична відділення радіоізотопної діагностики, КНП “Київський міський клінічний онкологічний центр”
 9. Печонкін Денис Миколайович – лікар-рентгенолог, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
 10. Канівець Тетяна Євгенівна – лікар-рентгенолог, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
 11. Дудник Анастасія Андріївна – лікар-рентгенолог, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
 12. Беспалова Ніна Григорівна – рентгенолаборант, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
 13. Жирна Наталія Миколаївна – рентгенолаборант, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
 14. Дрига Дар’я Віталіївна – рентгенолаборант, КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
 15. Білуха Олександр Вікторович – машиніст, ПП “Полтавське підприємство геофізичних робіт”
 16. Яцик Віктор Анатолійович – заступник директора медичного, ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”.

Лекторами курсів підвищення кваліфікації із радіаційної безпеки є науковці, викладачі-практики й представники Держатомрегулювання України. Усі доповідачі – професіонали зі значним досвідом практичної роботи.

Слухачі позитивно оцінили високий рівень організації процесу підвищення кваліфікації, оскільки лекційний матеріал максимально наближено до їхніх потреб, насичено не лише новою інформацією, а й прикладами, що сприяє обміну досвідом, розвитку власних підходів та оцінок вирішення професійних ситуацій, пов’язаних із радіаційною безпекою.

 Директорка ННЦРБ КНУ                                          Людмила АСЛАМОВА