Участь Навчально-наукового центру радіаційної безпеки у науковому марафоні “Об’єднані наукою”.

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки бере активну участь у науковому марафоні “Об’єднані наукою”, що проводиться Київським національним університетом імені Тараса Шевченка з 16 по 24 листопада 2022 року.

Заболотний Михайло Аполлінарійович ознайомив учасників заходу з результатами наукового дослідження на тему «Модифікація властивостей доксорубіцину при попередньому опроміненні електронами розчинника» в постерній сесії у кластері «Здоров’я (Health)».

Проблема стійкості до протимікробних та противірусних препаратів є глобальною загрозою для здоров’я та розвитку людства, тому в 2020 році ВООЗ визнала її однією з 10 глобальних загроз, що стоять перед людством. Практично всі протипухлинні препарати характеризуються низькою специфічністю їх активності. Суттєво погіршує результати лікування онкологічних хворих існуюча або набута резистентність злоякісних пухлин до дії протипухлинних препаратів. Все це обумовлює пошук шляхів підвищення ефективності протипухлинної медикаментозної терапії. Питання розробки в Україні препаратів для лікування онкологічних хворих залишається актуальним, оскільки за даними Державної служби статистики у 2021 році онкологія посідала третє місце серед причин смертей українців (перше місце – серцево-судинні хвороби, друге – COVID-19).

Тому представлений матеріал викликав неабияку зацікавленість серед учасників наукового марафону.