Мета курсів

Першочерговою метою навчання є покращення стану безпеки радіаційно-небезпечних об’єктів шляхом підвищення компетентності персоналу та посадових осіб,  які відповідають  за дотримання вимог законодавства, норм правил та стандартів з радіаційної безпеки.

Держатомрегулювання України затверджує порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку, суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню, перевіряє знання з ядерної та радіаційної безпеки у зазначених персоналу і посадових осіб, бере участь у такій перевірці та контролює її (підпункт 36 п. 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою КМУ від 20.08.14 р.  № 363).

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки затверджено Наказом Держатомрегулювання України від 02.10.14 за № 143  „Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії”.

Відповідно до вимог  наказу Держатомрегулювання України  № 153 від 06.08.2012 ліцензіат подає довідку про кваліфікацію персоналу суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії, а саме свідоцтво встановленого державного зразка про підвищення кваліфікації.
Ліцензійні умови провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання затверджені наказом Держатомрегулювання України  № 125 від 02.12.2002.  Відповідно до п. 2.4. цього наказу ліцензіат повинен забезпечити навчання з питань радіаційної безпеки для керівника підприємства або особи, на яку покладена відповідальність за радіаційну безпеку та членів постійно діючої комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки персоналу.

Відповідно до ст. 5, 7 Закону України „Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії” та статей 26, 81 Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання, зокрема в медицині, базується на дозвільному принципі та підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Забороняється здійснення будь-яких видів діяльності в сфері використання ядерної енергії юридичними чи фізичними особами, які не мають дозволу (ліцензії), виданого у встановленому порядку, а відсутність ліцензії класифікується як правопорушення у сфері використання ядерної енергії.

Видача ліцензії на право провадження окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії здійснюється Державною інспекцією ядерного регулювання України. Постановою КМУ від 20.08.14 р. № 363 було закріплено адміністративно-правовий статус Держатомрегулювання України, як  центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.