Медична фізика 2015

Медична фізика 2015 – архів

24-25 вересня 2015 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася V Міжнародна конференція «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології» за участю фахівців МАГАТЕ, провідних навчальних закладів, медичних, наукових та регулюючих установ, представників урядових структур, професійних товариств, широкого кола медичних фізиків та радіологів.

Тематика конференції

Секція 1. Навчання та підготовка медичних фізиків.

Секція 2. Інноваційні технології в медицині.

Секція 3. Радіаційний захист.

Секція 4. Біомедична інженерія.

Конференцію було організовано та проведено навчально-науковим центром радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В сенсі концептуальної гармонізації національних систем радіаційного захисту до нових міжнародних норм безпеки, тематика конференції стала ще більш актуальною та своєчасною.

Протягом двох днів були обговорені питання, що стосуються усіх аспектів радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання у медицині. Вважаємо, що роль медичного фізики у формуванні культури безпеки та системи радіаційного захисту у медицині є ключовою.

Учасники 5-ої Конференції мали унікальну можливість:

– ознайомитись з майстер-клас методиками щодо новітніх методів променевої терапії (IMRT), проведення розрахунків фракціонування в променевій терапії та методик виконання відповідних процедур, представлених медичними фізиками та лікарями – радіологами з провідних медичних закладів України;

– обмінятися практичним досвідом, представити свої досягнення, сформувати шляхи вирішення проблемних питань, пропозиції щодо подальшого розвитку медичних фізиків в Україні та системи радіаційного захисту у медицині в цілому.

Найкращі молодіжні доповіді –

Майстер-клас: Розрахунок фракціонування в конвенційній променевій терапії, Ващишин Володимир Павлович, МЦ ”Кібер Клініка Спіженка”

A model of light-activated changes in reaction of purple bacteria, Драпіковський Максим Анатолійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Determination of kernel functions for scattering estimation in X-ray imaging, Даник Антон Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Collagen–hydroxyapatite composite scaffolds for tissue engineering, Кратко Сергій Анатолійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Перехід на сучасну концептуальну основу  радіологічного захисту у медицині передбачено положеннями Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання.

Враховуючи, що імплементація положень Директиви Ради 2013/59/Євратом для покращення радіаційного захисту при медичному опроміненні потребує скоординованих зусиль центральних органів виконавчої влади та наукових установ, V Міжнародна конференція «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології» е своєчасною та актуальною.

 

Директор ННЦ                                                                              Л.І.Асламова